14 november: Diaconie eigen werk

14 november: Diaconie eigen werk

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer bemoedigingsacties, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje of aangepaste actie, de fruitactie in het najaar, dagboekjes met boekenlegger, activiteiten ten behoeve van de 40 dagentijd, ZWO-acties, de Paaskaarsen in de kerk, doopkaarsen, en ons sponsorkind. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina, Hennita