Collectedoel 24 oktober 2021

Collectedoel Diaconie eigen werk: 24 oktober

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer dagboekjes, correspondentie met ons sponsorkind in Haïti, bemoedigingsacties, de Paas- en doopkaarsen, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje, aangepaste en ad hoc activiteiten. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk. Hartelijk dank namens de Diaconie: Rina, Tineke, Hennita