25 juli: ZOA

 

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. Ze bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen. Wereldwijd zijn 79,5 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In deze moeilijke periode willen wij naast mensen staan. Helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd. In crisisgebieden bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richt men zich op de wederopbouw en het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werkt men samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzame verandering. Zo dragen ze bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte ZOA. Meer informatie: www.zoa.nl