98 De Schuur en … reuse.

“De Schuur en ….reuse.”

‘Reuse’? Ken ik niet. Is die ‘e’ aan het eind een foutje en moet het ‘reus’ zijn, een ‘zeer groot mens’ , of ‘reuze’, zoals mijn woordenboek aangeeft? ‘Reuse’ komt er namelijk niet in voor.

Wel ‘ruis’, als ruis op de radio, op de zender, en ook figuurlijk als een ‘hinderlijk bijgeluid’ bij wat iemand zegt of beweert; ergens klopt het dan niet helemaal. ‘Ruisen” kennen we wel, al was het maar van dat liedje, vroeger op school geleerd, over de blinkende sikkels en het ruisend vallende graan.

‘Reuss’ is ook bekend, een rivier in Zwitserland.

 Nee het gaat echt om het woord ‘reuse’. Voor wie behept is met de zgn. Engelse Ziekte is dit woord goed herkenbaar, maar een gewone Nederlander zet er voor het gemak een streepje tussen: ‘re-use’. Aha! En dan zit je meteen in het rijtje van: reduce, reuse, repair, recycle, recover. Oftewel, het gaat, met een mooi woord, om circulaire activiteiten, zeg maar : kringloop. In ‘repair’ zijn we in Nederland heel goed: reparatie en hergebruik van productonderdelen. Kortom de verlenging van de levensduur van een product. Ook garages vallen er onder, want bij een lekke band schaf je niet gelijk een nieuwe auto aan; en ook geen nieuwe fiets bij een kapotte spaak. Al zijn er heel wat elektrische apparaten op de markt, die je bij een klein mankement gelijk naar Aruba kunt brengen, want repareren? Je kunt er onmogelijk bij. Een positief voorbeeld van ‘repair’ is de Swapfiets; het onderhoud van de fiets is bij de aankoop inbegrepen.

Bij ‘reuse’ krijgt iets in zijn geheel een nieuw leven via de kringloopwinkel bijvoorbeeld.

 En zo komen we weer helemaal bij De Schuur terecht, als een zeer trendy gegeven. Het past bij het moderne levensgevoel en bij het oudere woord van rentmeesterschap. Verantwoord omgaan met de spullen, die je hebt of in beheer hebt.

Nog een modern woord in deze rij is ‘minimaliseren’, wegdoen in huis, wat je niet meer of niet echt meer nodig hebt. Wat niet rondslingert in huis, hoef je ook niet steeds op te ruimen. Je brengt het gewoon naar “De Schuur”, en daar gaat het weer de deur uit naar iemand, die niet zo gevoelig is voor minimaliseren maar wel voor hergebruik, reuse. Uitersten ontmoeten elkaar daar en dat maakt het spannend om naar “De Schuur”  te komen en er steeds weer terug te komen.

Wees van harte welkom in 2019, ook aan de koffie-/theetafel.

                                                                       Anne Schiebaan

“De Schuur”, achter Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93
Donderdag                  13.00 tot 16.00 uur (af 7 februari)
Zaterdag                     10.00 tot 15.00 uur