Activiteiten

2018

Stille Week:
– Witte donderdag HA                                            29 maart (19.30 uur)
– Goede vrijdag                                                     30 maart (19.30 uur)
– Stille zaterdag                                                    31 maart (21.30 uur)
Paasontbijt                                                             1 april
Pasen                                                                     1 april
Bevestigen ambtsdragers                                         6 mei
Gemeentemorgen                                                    6 mei
Hemelvaartsdag                                                    10 mei (9.30 uur) gez. dienst in de PKN kerk Lieren
Pinksteren                                                            20 mei
Openluchtdienst in Beekbergen                              21 mei (10 uur)
Ouderentocht                                                         6 juni
Viering Maaltijd van de Heer                                  10 juni 
 
 
Hartelijk welkom in onze erediensten! De eerste zondag van de maand drinken we na afloop van de dienst samen een kopje koffie/thee in Het Trefpunt, de koffie en thee worden volgens een rooster gezet en geschonken door één van de wijkteams (ouderling, diaken, wijkdames).
Op de andere zondagen is er de gelegenheid om aansluitend op de eredienst met elkaar een kopje koffie/thee of glas ranja te drinken in de kerkzaal.
Op de 3e zondag van de maand zorgt één van de gemeenteleden bij hem/haar thuis voor een gezellige entourage om met een groepje gemeenteleden en gasten koffie/thee te drinken (zie hieronder “Op de koffie bij…”)
Dit seizoen wordt er een gemeentemorgen gehouden in mei.
Ons Kerkblad en het wekelijkse Kerknieuws geven actuele informatie. Of anders de voorganger van onze gemeente ds. A.P. de Graaf (0555061388) apdegraaf@pknbeekbergen.nl of de scriba M. Hertgers (06-55192660)scriba-lieren@pknbeekbergen.nl
 
Jeugd- en Jongerenwerk,
clubs  9–11 jaar Benjamin             iedere 14 dagen in Het Hoogepad
12-15 jaar Rock Solid                     iedere 14 dagen in Het Hoogepad
15-17 jaar Solid Friends                 iedere 14 dagen in Het Hoogepad
               
Algemene informatie bij de jeugdambtsdrager: 
               
Catechese De catechisatie vindt plaats in Beekbergen door ds. A. Theunisse, alle jongeren van onze gemeente zijn door hem uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.

Samen Eten Op de laatste dinsdag van de maand is er om 18 uur in Het Trefpunt de gelegenheid om met elkaar te eten. Er wordt door een groep kokers/kooksters iedere maand een andere maaltijd voorbereid en gekookt. Inschrijven kan de hele maand op een lijst, voor € 5,– kan iedereen mee eten. In de maand juli is er een zogenaamde ‘zomerstop’ en in december wordt er extra aandacht besteed aan een kerstdiner.
 
Op de koffie bij…
Op de 3e zondag van iedere maand is men in de gelegenheid om bij iemand thuis (georganiseerd) een kopje koffie of thee te drinken. Dit is opgezet vanuit de gedachte dat vele gemeenteleden vooral op de zondag zich eenzaam kunnen voelen en een stukje gezelligheid op prijs stellen. Via Kerknieuws en Ons Kerkblad wordt bekend gemaakt bij wie er koffie gedronken kan worden.
 
Gezamenlijke Gespreksgroep (met de gemeente in Hoenderloo) Elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur in Het Trefpunt of in Hoenderloo. Eerste bijeenkomst november 2016. Nieuwe deelnemers van harte welkom.
Informatie bij ds. A.P. de Graaf (055-5061388)

Huisbezoek en Wijkavonden Het streven is dat ieder gemeentelid jaarlijks een huisbezoek krijgt of wordt uitgenodigd voor een ‘groot huisbezoek’.