Collecte 19 september

Collectedoel Diaconie eigen werk: 19 september

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer dagboekjes, correspondentie met ons sponsorkind in Haïti, bemoedigingsacties, de Paas- en doopkaarsen, brood voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje, aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? 

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk.

Hartelijk dank namens de Diaconie: Rina, Tineke, Hennita