Collecte doel 11-09-2022

Oproep Kerk in Actie: Noodhulp Pakistan


Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. 

Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. 

  • 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket 
  • inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?
Een bijdrage betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.

U kunt uw bijdrage overmaken via rekeningnummerop van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888  o.v.v. noodhulp Pakistan.Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Mede namens Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie.