Collecte zondag 1 mei

Zondag 1 mei: Collectedoel Diaconie eigen werk 

De diaconie verzorgt in het kader van eigen werk onder meer dagboekjes, bemoedigings-acties, de Paas- en doopkaarsen, brood, wijn en druivensap voor de viering van het Heilig Avondmaal, het gemeente-uitje, (administratieve) taken rondom collectes, aangepaste en ad hoc acties. Wilt u onze werkzaamheden ondersteunen? 

Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconie eigen werk.

Hartelijk dank namens de Diaconie: Rina, Tineke, Hennita