Collectedoel 11 december 2022

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekers­centra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank!

 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte De Vrolijkheid.