Collectedoel 12 februari

Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

Zondag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Geef aan de collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië of maak uw bijdrage over op de rekening van de Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Collecte Noodhulp Ethiopië