Collectedoel 13 juni

Collectedoel 13 juni: Missionair werk: Dorpskerken willen van betekenis zijn 

Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.  

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.  

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.  

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en   www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging  

Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  Dorpskerken

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie,

Tineke, Rina & Hennita