Collectedoel 13 maart

Binnenlandsdiaconaat

Kerk zijn doe je met elkaar Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Diaconaat maart. Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina, Hennita