Collectedoel 15 januari

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het werk van de Protestantse Kerk, zowel vrijwillig (ambtsdragers en taakdragers) als betaald (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici etc.). Dat werk vindt plaats op veel terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van bestuur tot beheer. De dienstenorganisatie ondersteunt vrijwilligers en professionals in hun werk en om te groeien in hun taak. Zo zijn er bijvoorbeeld online trainingen voor alle leden van de kerkenraad (voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken en en jeugdambtsdrager).

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen in hun eigen gemeente! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren – Beekbergen NL05RABO0306001888