Collectedoel 17 april 2022

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloos­heid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Sy­rische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jonge­rencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar 1.000 kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het cen­trum voelt voor hun als een 2e thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychoso­ciale hulp, of kunnen er voor een partijtje tafel­voetbal of airhockey terecht. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbe­zorgd jong kunnen zijn, geeft hun een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. 

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale pro­jecten van KerkinActie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan de collecte, of maak een bijdrage op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05­RABO0306001888 o.v.v. KerkinActie ‘Jongeren Libanon’ over. Meer informatie op www.kerkin­actie.nl/jongerenlibanon. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!