Collectedoel 18 juni 2023

Samenwerking kerken en SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak dragen we structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Onze aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.