Collectedoel 22-5

Oog voor kinderen in pioniersplekken Pioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en ontmoetingsplek voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over naar Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. collecte Missionair werk mei. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl