Collectedoel 22 januari

Missionair werk (dorpskerken) 

Een kerk van betekenis

BIjna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op Diaconie Prot. Gem. Lieren – Beekbergen NL05RABO0306001888