Collectedoel 23 mei: Pinksteren

Collectedoel 23 mei: Pinksteren: Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen  

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een ge├»llustreerde bijbel.  

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

Maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  Collecte Pinksterzending

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie,

Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja.