Collectedoel 28-08-2022

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat zijn ten minste 40.000.000 kinderen. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van ver­waarlozing, misbruik en geweld. Samen met onze lokale partners versterken we kinderen met een handicap en hun ouders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Dit doen we door kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden, hen in hun ontwikkeling te ondersteunen, hun omgeving toegankelijker te maken. Zo zorgen we voor structurele verbetering in het leven van kinderen met een handicap en hun families. Want meedoen is geen gunst, maar een recht. Om structurele verbetering te realiseren sti­muleren we beleidsveranderingen op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen. Dat doen we samen met loka­le partners, die de situatie ter plekke als geen ander kennen, en het netwerk hebben om dit te realiseren. Ons streven is, dat deze partners op termijn in staat zijn om de program­ma’s zelfstandig en toekomstbestendig uit te voeren.

Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Liliane Fonds overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie.