Collectedoel 3 juli

3 juli: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst 

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia 

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in India en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. onderwijs India. Hartelijk dank namens de Diaconie.