Collectedoel 31-07-2022

In Colombië leed men 50 jaar lang onder een burgeroor­log met 220.000 doden, 5.000.000 ontheemden, en 15.000.000 armen tot gevolg. Ruim 100 vrouwen van ver­schillende kerkelijke achtergronden willen zich voor blij­vende vrede in hun land, maar ook in hun huis, samen in­zetten. Vrouwen en kinderen hebben namelijk onder huise­lijk geweld nog vaak te lijden. Ze volgen samen bijbelcur­sussen, en worden door herkenbare bijbelverhalen, waarin geweld voorkomt, vaak diep geraakt. Hoe ga je daarna ver­der? Wat zegt de bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat in je eigen huis en woonplaats toe? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.  Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO­0306001888 o.v.v. Zending Colombië overmaken.

Harte­lijk dank namens de diaconie.