Collectedoel 31 oktober

31 oktober: Diaconie – Project Gambia (fam. Bak) 

Verleden jaar is ondanks de coronacrisis de school in Gambia in gebruik genomen. Aan het einde van het schooljaar waren er ruim 90 leerlingen. Om de kosten van de leerkrachten, lesboeken, schooluniformen enz. te kunnen betalen, dient er schoolgeld betaald te worden. Afgelopen toeristenseizoen (november t/m februari) waren alle hotels gesloten en bleven de toeristen weg. Dit veroorzaakte een nog grotere werkeloosheid. Van ds. Kanu vernam de familie Bak dat niet al het schoolgeld binnengekomen was. Dit zorgt voor grote financiële problemen. De kosten per leerling voor een schooljaar zijn ongeveer € 100,-. Hoe mooi is het wanneer wij uit onze gemeente een aantal kinderen, die in grote armoede leven, naar school kunnen sturen! Zonder schoolopleiding hebben de kinderen daar geen toekomst. Uw gift kunt u tijdens de collect geven of overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Gambia. Hartelijk dank namens de familie Bak en de Diaconie: Rina, Tineke, Hennita