Collectedoel 6 juni: Werelddiaconaat: Oeganda

Nieuw: uitgangscollectes nu met afzonderlijke schalen

Graag maken wij u attent op het volgende: om uw bijdrage zelf afzonderlijk te kunnen geven aan het collectedoel en de kerk, staan er nu 2 aparte schalen bij de uitgang. De verdeling bij eerdere gezamenlijke inzameling betrof 2/3 voor het collectedoel en 1/3 kerk. Uiteraard kunt u bijdragen eveneens overmaken, onder vermelding van het collectedoel, op rekeningnummer van de diaconie, t.w. NL05RABO0306001888 en de kerk, t.w. NL12RABO03060 00016. 

Collectedoel 6 juni: Werelddiaconaat: Oeganda

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan.  

De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Vrouwen Oeganda

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie, Zwanette, Tineke, Rina, Hennita & Anja

Tip: Meer info en foto’s op: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-oeganda/