Collectedoel 9 oktober 2022

Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn

Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo’n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk oktober.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!