Collectedoel zondag 15 augustus

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan  

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.​ Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?  

-Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven  
-Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen. 

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk, of maak uw gift over op NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. christen in Pakistan

Kijk voor meer informatie op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-zending-pakistan/

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie,

Tineke, Rina & Hennita