Collectedoel zondag 17 oktober

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen 

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun? 

  • Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro. 
  • Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro. 
  • Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro. 

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen.

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  Versterk de kerk, Kameroen

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie,

Tineke, Rina & Hennita