Collectedoel zondag 2 januari 2022

Collectedoel zondag 2 januari 2022: St. Christian Refugee Relief 


In overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland is er een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR verzorgt groepsreizen met vrijwilligers (missies) naar de Griekse eilanden. Tijdens deze missies helpt men in of buiten de vluchtelingenkampen met bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel of kleding, het bouwen van tenten of het verzorgen van sociale activiteiten. Stichting CRR verstuurt maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen.  

Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale organisaties in Griekenland zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden.
Door het onderhouden van goede contacten met onze (lokale) partners weten we goed wat er speelt en wat er nodig is. Met die informatie worden er regelmatig gezamenlijk projecten voorbereid en uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Safe place for women’ waarmee er een veiligere woonplek voor vrouwen gecreëerd kon worden in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. 

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Chr. Regufeerelief.

Kijk voor meer informatie op https://www.christianrefugeerelief.com/stichting

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie,

Tineke, Rina & Hennita