Collectedoel zondag 22 augustus

Collectedoel zondag 22 augustus: Noodhulp Haïti 

De bevolking van Haïti werd onlangs getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is zeer hard nodig! 

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd.  

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 

ACT Alliance houdt de situatie momenteel in de gaten en ondersteunt lokale partners bij het uitvoeren van snelle behoeftenanalyses in getroffen gebieden. Noodteams bereiden zich voor om ingezet te worden.  

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie. 

 

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  Noodhulp Haïti. Kijk voor meer informatie op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita