Collectedoel zondag 3 oktober: Kerk & Israel

Collectedoel zondag 3 oktober: Kerk & Israel
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Op weg, voorheen Kerk&Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert door aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel het geloofsgesprek in de gemeente. Dat geloofsgesprek is ook het doel van de ‘handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’, Onopgeefbaar verbonden, in september breed verspreid in de gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid. De jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject ‘De Uitdaging’, alles is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog tussen joden en christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij. Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en protestantsekerk.nl/kerkenisrael. 

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Kerk & Israel 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt voor uw steun! Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita