Collectedoel zondag 7 november

Collectedoel zondag 7 november: Zending: Guatemala 

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.  

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v.  vrouwen in Guatemala. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrouweninguatemala  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun!  

Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita