Collectedoel zondag 8 augustus

Collectedoel zondag 8 augustus: Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte of maak uw gift over via NL05RABO0306001888 t.n.v. Diaconie PG Lieren o.v.v. Bouw de kerk in Syrie weer op. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt voor uw steun!
Namens de diaconie, Tineke, Rina & Hennita