Collectedoel zondag 8 mei

Zondag 8 mei: Noodhulp: Nigeria  

 “Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie uur hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we verder gegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere twee kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.” Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria. Lees meer: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria 

Uw giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 o.v.v. Noodhulp Nigeria.

Hartelijk dank namens de Diaconie: Tineke, Rina, Hennita