Diaconie en Pasen

Vanuit Canada ontving Kerk in Actie een gebed:

Help ons om sociaal verbonden te zijn, nu we op afstand leven van elkaar.
Help ons om, zo goed als we kunnen, lief te hebben omdat we weten dat “liefde alle angst verjaagt”
zoals staat in 1 Johannes 4 vers 18

Het coronavirus legt ons leven in het westen plat. Nu de kerkelijke samenkomsten verboden zijn, heeft de landelijke kerk het moeilijk. Maar ook in andere landen waar Kerkinactie met partnerorganisaties samenwerkt om de armste mensen te ondersteunen en te bemoedigen gaat het moeilijk. Gedurende de 40-dagentijd waren alle collectes bestemd voor de projecten van Kerk in Actie ( en onderstaand vindt u de informatie voor de collecte van Paaszondag op 12 april).

Graag willen we deze collectes clusteren en u vragen om één gift over te maken naar de diaconie van onze kerk, NL05 RABO 0306 0018 88 van de Prot.gem.Lieren-Beekbergen, ovv Kerk in Actie

Ook voor de komende tijd zullen we proberen collectes samen te voegen. We zullen dat in het Kerknieuws melden.

Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Collectedoel 12 april 2020

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.

Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee? Dank u wel!

De diaconie