anbi-algemeen

Doelstelling

Doelstelling: 

In het licht van Gods grote liefde willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in: 
• betrokkenheid bij of hart voor de Heer, 
• betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen, en 
• betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld