anbi-diaconie

Inleiding

INLEIDING  

De kerkorde verplicht elke gemeente tot het maken van een beleidsplan. Door middel van dit diaconaal beleidsplan brengen wij overzichtelijk in kaart wat de diaconie doet. Hiermee leggen wij tevens verantwoording af aan de gemeente. Dit beleidsplan geeft een beschrijving van wat diaconaat is en welke gedragslijn wordt gevolgd ten aanzien van de behandeling van diaconale zaken.  
Voor de diaconie zelf is het een naslagwerk van werkzaamheden, een leidraad voor het bepalen van de bestemming van inkomsten en een handvat voor de bezinning op de vraag: ‘’waar werken wij aan en waaraan moeten wij nog gaan werken?’’  

Het centrale thema binnen dit beleidsplan is ‘gerechtigheid en barmhartigheid’. In het diaconaat laat onze kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Diaconaat is een roeping om oog en oor voor mensen te hebben die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken en hen de helpende hand te bieden. Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen. Enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp van anderen, zowel binnen de gemeente als in de samenleving.  

Wij streven er naar dat dit plan een bijdrage levert aan de diaconale bewustwording binnen onze gemeente en het een gevoel van saamhorigheid geeft.