Kerknieuws 01 april 2020

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen

Deze woensdag is het 01 april. Het is al een lange traditie om op deze dag grappen uit te halen. Het groeide al jarenlang tot een traditie uit, dat ook allerlei kranten, programma’s op de radio en tv probeerden om iets onzinnigs zodanig realistisch te brengen, zodat mensen erin liepen. Om dan op deze dag de grote grap ervan te openbaren. Dit jaar zullen zeker op de grote media de grappen gedoofd zijn. Inmiddels heeft niemand meer behoefte eraan om op deze dag grote grappen uit te halen. Want het is momenteel geen grappige tijd. Verre van zelfs. We kunnen via de moderne media volop horen en zien, dat de situatie nijpender wordt. Of we het leuk vinden of niet: in de kranten neemt de hoeveelheid rouwadvertenties snel toe. En zo langzaam aan weet iedereen wel iemand of meerderen uit de nabije omgeving te benoemen, die ook met het virus te maken gekregen heeft. Voorwaar geen tijd voor grappen en grollen van deze ene specifieke dag in het jaar!
We leven binnen de kerk nog steeds in de 40-dagentijd. De tijd van voorbereiding op het grote Paasfeest. In vroegere tijden werd deze periode binnen de kerk ook wel de lijdenstijd genoemd. Omdat deze weken de kerkelijke tijd was, waarin we ons op het komende lijden en sterven van Christus voorbereiden. De term werd in latere tijden in de 40-dagentijd veranderd, omdat velen binnen de kerk dat woord lijdenstijd veel te somber en deprimerend vonden. Want het leven was er immers om te vieren. Vrijheid en blijheid boven alles. Maar ineens leven we in een tijd, waarin de oude woorden weer nieuwe zeggingskracht verkrijgen. De beleving van de periode van deze 40-dagentijd is voor velen een tijd van versobering en nadenken over de fundamenten van ons bestaan geworden. Stilstaan bij de grondwaarden van ons leven. En het is letterlijk en figuurlijk stilstaan geworden. Tijd om te bezinnen. Waar we als wereld al lange tijd steeds meer voortsnelden zonder dat we goed wisten waarvoor en waarheen, komen we nu noodgedwongen tijdelijk op een laag tempo te leven. Velen krijgen met de schaduwzijden ervan te maken: lichamelijk, geestelijk, economisch, noem maar op. Maar tegelijk helpt het ook weer om hernieuwd tot besef te komen: we leven als mensen niet omwille van werk en geld, maar we werken en verdienen geld om als mens op een goede wijze te leven. Goed en gezond leven, voor elkaar, in dienst van onze levende God. We komen in deze tijd weer eens hernieuwd tot het over ons leven nadenken. Het is een tijd van stilstand. Wellicht wordt het wel een 100-dagentijd van stilstand. Of nog langer. En dat is geen grap!

Geloofsbelijdenis

Het is niet waar, dat deze wereld en zijn bewoners gedoemd zijn om te sterven of verloren te gaan.
Dit is de waarheid: er is een toekomst voor de kinderen van vrede.
 
Het is niet waar, dat we aanvaarden moeten, dat er onmenselijkheid en discriminatie is, honger en armoede, moord en doodslag.
Dit is de waarheid: onze God wil, dat alle tranen afgewist worden, dat hongerigen gevoed worden,
en niemand op aarde ongenadig behandeld wordt.
 
Het is niet waar, dat geweld en haat het laatste woord hebben, en dat oorlog en verwoesting voor altijd blijven.
Dit is de waarheid: de vrucht van recht en gerechtigheid is vrede.
 
Het is niet waar, dat we alleen maar slachtoffers zijn van kwade machten, die de wereld beheersen willen.
Dit is de waarheid: onze God geeft kracht aan Zijn volk; de Heer zegent ons met Zijn vrede.

 
Ds. A.P. de Graaf.