liturgie 3 juli 2022

VOORBEREIDING

Muziek
Welkom
Openingslied: Wij scholen samen. Tekst: Sytze de Vries. Melodie: LvdK 474 (God roept ons broeders tot de daad)

Wij scholen samen rond het Woord
dat ons van God verhaalt.
De Geest schrijft het met vuur en vaart
in onze eigen taal.
Wij leven van dit gouden Woord
dat ons de wegen wijst.
Het biedt aan ieder onderdak
die naar Gods toekomst reist.

Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
te zingen van zijn liefde maakt
ons tot zijn huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

Want niet de grond waarop wij staan
noch bloed maakt ons verwant,
alleen het onderweg zijn naar
dat verre vaderland.
Maar hier mag de oase zijn
waar wij worden gelaafd:
wat ons beloofd is heeft voorgoed
het reizen licht gemaakt.

Wij vinden leven in dit Woord,
wij delen hier het Brood
dat spreekt van Hem die tot het eind
ons al zijn liefde bood.
Wij schuilen even bij elkaar
en putten uit de bron,
als reisgenoten naar de stad
waar God straalt als de Zon.

Bemoediging

Drempelgebed, afgesloten met: Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben

Gebed om ontferming

Glorialied: Gloria (Taizé), canon (zie bijlage)

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord, afgesloten door lied 333: Kom, Geest van God

kinderen gaan naar nevendienst, kinderlied

1e lezing: Openbaring 21: 10- 12, 22- 27

Lied: Jerusalaim

1. Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal:
Refrein: Jerusalaim, stad van God,
wees voor de mensen ’n veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede,
breng ons toch thuis.
2. Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal:

3. Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen; dat hoor je overal.
2e lezing: Johannes 14: 23- 29

Lied 333: Kom, Geest van God

Overweging

Muziek

Lied: De vrede die van God uitgaat (tekst: Sytze de Vries, melodie: 1014)

De vrede die van God uitgaat,
die Hij alleen kan schenken,
is groter dan het grootste goed,
gaat boven al ons denken.

Zij vult met haar geheimenis
de harten en gedachten,
dat Christus zelf ons anker is
ook als wij storm verwachten.

De vrede die van God uitgaat
verlicht ook onze wegen.
Zij zoekt het huis dat open staat
en vult het met zijn zegen.

Laat daar alleen uw baken zijn
wat waar is en rechtvaardig,
hecht nooit uw hart aan schone schijn,
maar aan wat eerbied waardig,

wat liefelijk als lente is,
wat mooi is en blijft deugen.
Geef eer aan wie de eer toekomt.
Blijf u in God verheugen!

Verheug u in de Heer, en geef
u goedgezind aan allen.
De vrede die van God uitgaat
deelt zich met welgevallen!

RONDOM HET DELEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Toelichting bij de collectedoelen

OP WEG

Slotlied: Wij mensen blijven dromen dromen (tekst: Marijke de Bruijne, melodie: lied 72)

Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten
daar ‘t recht van liefde leeft.

Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.

En licht, en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.

Zending en zegen, gezongen Amen
Muziek