liturgie 23 januari 2022

Lieren 23-01-2022, 10.00 uur

Aanvangslied                           Lied 5 : 1, 2 en 6   

Stil gebed  

Votum en groet

Zingen                                    Lied 654 : 1 en 2   

Verootmoediging

Zingen                                    Lied 654 : 4

Aanwijzingen voor ons leven     Mt. 22, 34 – 40.

Zingen                                    Lied 654 : 6

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderen naar de kinderdienst

Zingen:                                    Samen in het licht.

Schriftlezing                             Johannes 3, 1-21 NBV

Zingen                                    Lied 858 : 1 en 2

Preek

Muzikaal intermezzo

Zingen                                    Lied 858 : 3 en 4

Voorbeden, stil gebed. Onze Vader

Aandacht voor de collecten

Zingen                                    Lied 145 : 5 en 6 

Zegen

Zingen                                    Amen