Liturgie 22 januari 2023

AANVANGSLIED: Psalm 121                                  waken

STIL GEBED

VOTUM EN GROET        

KYRIEGEBED

LOFPRIJZING

GLORIALIED:       NLB 909 : 2                              ontferming en lofprijzing

WETSLEZING

ZINGEN:              Psalm 68 : 12                            hoog bevel waakt

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD

ZINGEN:              NLB  283                                 inleiding schriftlezing

SCHRIFTLEZING: Jeremia 1 : 1 – 14  

Zingen:              Psalm 71 : 4                             jong

PREEK

ZINGEN:              Psalm 139 : 7, 8 en 9                  gekend in de moederschoot  (Jeremia)

DANKGEBED  EN VOORBEDEN , stil gebed en onze vader

COLLECTE

ZINGEN:              NLB 23b : 1 en 2                       waken

ZEGEN

ZINGEN:              AMEN (3X)                               beamen van de zegen