Taken Diaconie

Rondom de kerkelijke gemeente

Taken rondom de kerkelijke gemeente

De diaconie:

  • Is samen met de verschillende wijkouderlingen medeverantwoordelijk voor het functioneren van de wijkteams. De diakenen geven voorlichting en informatie over diaconale zaken en signaleren waar hulp en/of advies gewenst is. De diakenen verwijzen hulpvragen door naar hulpverlenende instanties. In voorkomende gevallen kan de diaconie incidenteel ook financiële hulp verlenen, indien er sprake is van een acute, incidentele financiële nood waarvoor men niet terecht kan bij de juiste instanties kan de diaconie besluiten een renteloze lening ter verstrekken;
  • Is organisatorisch verantwoordelijk voor de individuele (niet financiële) hulp aan gemeenteleden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een rijrooster voor ouderen die niet in staat zijn met eigen vervoer naar onze kerk te komen en woonachtig zijn in Beekbergen, Lieren of Oosterhuizen;
  • Organiseert voor de ouderen binnen onze gemeente jaarlijks in de maand mei een ouderenactiviteit. Dit is naar een museum of bezienswaardigheid en een gezellige bijeenkomst in het Trefpunt. Hiermee willen wij de onderlinge binding tussen ouderen vergroten en aandacht geven aan de groeiende groep ouderen binnen onze gemeente;
  • Bezoekt gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar ook oudere gemeenteleden om oog en oor voor deze gemeenteleden te hebben en daarnaast na te gaan in hoeverre er hulp nodig of wenselijk is;
  • verzorgt een attentie tijdens de kerstperiode voor ouderen binnen de gemeente.