Taken Diaconie

Taken eredienst

Taken rondom de eredienst

De diaconie:

  • Schaft jaarlijks de Paaskaars aan voor zowel de kerk, als voor de kindernevendienst;
  • Is verantwoordelijk voor de aanschaf van doopkaarsen;
  • Begroet kerkgangers voorafgaande aan de ochtenddiensten bij de ingang van het trefpunt.
  • Ontvangt de dominee in de consistorie. 

Taken in de eredienst

De diaconie:

  • Verzorgt tijdens het Heilig Avondmaal de toebereiding van de Tafel; 
  • Verzorgt het Heilig Avondmaal in de Vier Dorpen; Als dit nodig is, in overleg met Predikant
  • Is verantwoordelijk voor het collecteren en beheren van diaconaal geld.
  • Diaconale collectes zullen wij, voor zover mogelijk,clusteren en daar thema’s aan verbinden. Hierover zullen wij ook publiceren in het Kerknieuws, Ons Kerkblad of mondeling vanaf de kansel, voorafgaande aan de collecte.
  • Tijdens de diensten zal de jeugd (voor zover mogelijk/gewenst) worden betrokken bij het collecteren.