Zomerpret voor kwetsbare kinderen

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in in armoede. Dat is een groot probleem.

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Actie Vakantietas.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vakantietas

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!