Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente  Lieren-Beekbergen

Onze gemeente staat voor:
In het licht van Gods grote liefde willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn wij bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in: 
• betrokkenheid bij of hart voor de Heer, 
• betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen, en 
• betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld 

 

Hier vindt u informatie over de kerkdiensten, schuurverkoop en  de agenda met activiteiten.

Nieuwe Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Klik hier voor het privacystatement