Liturgie 4 juni 2023

Lieren, 4 juni 2023 Exodus 3, 1-8a en Matth. 28, 16-20: Trinitatis

Aanvangslied:  Lied 145 vers 1 en 2 

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 221 vers 1 en 3

Gebed om ontferming

Genadeverkondiging

Glorialied:  Lied  704 vers 1 en 2

Inleiding

Gebed voor de opening van de schriften

Zingen: Samen in het lichtKinderen gaan naar de kindernevendienst

Oudtestamentische lezing:                 Exodus 3, 1-8a

Zingen: lied 362 vers 1 en 2

Nieuwtestamentische lezing: Mattheüs 28, 16-20

Zingen: lied 705 vers 1 en 3

Verkondiging

Zingen:  lied 425 

Dankgebed, voorbeden, persoonlijk gebed en het gemeenschappelijk bidden van het Onze Vader 

Kinderen komen terug

Inzameling van de gaven

Slotlied: 416 vers 1, 2, 3 en 4

Zegen

Orgelspel