Contact

De formele naam van de kerkelijke gemeente:
Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen.
RSIN nummer: 002531550

Contactgegevens:

Kerkgebouw:
​Lierderstraat 7
7364 BH Lieren

Voorganger:
Ds. A.P. de Graaf
Lierderstraat 9
7364 BH Lieren
055-5061388
apdegraaf@wxs.nl

Scriba:
M. Hertgers
p/a Lierderstraat 7
7364 BH Lieren
06-55192660
scriba@pknlieren.nl

Beheerder/verhuurder kerkgebouw en zalen:
Anja de Graaf
Lierderstraat 9
7364 BH Lieren
0649926923
beheerder@pknlieren.nl

Overige mailadressen van de kerk;

kerkblad@pknlieren.nl                 alle copy voor het kerkblad
webmaster@pknlieren.nl            alle copy voor de website
cvk@pknlieren.nl                          de mensen van het College van Kerkrentmeesters  
liturgie@pknlieren.nl                   de kosters en beamerfunctionarissen
beamer@pknlieren.nl                  het mailadres van de laptop in de kerk
diaconie@pknlieren.nl                de diakenen
ouderlingen@pknlieren.nl          de vier wijkouderlingen
scriba@pknlieren.nl                     de scriba
beheerder@pknlieren.nl             de beheerder van het kerkgebouw en het Trefpunt
organisten@pknlieren.nl             de organisten en de pianist