Corona virus

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig tot en met 19 januari 2021 geen fysieke bijeenkomsten te houden in de kerk. Als er niets open mag en de kerken grondwettelijk niets opgelegd kan worden is het de vraag of je willens en wetens open moet blijven.
Ds. de Graaf heeft aangegeven voor online diensten zorg te dragen. In Kerknieuws zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden.