Corona virus

Iedere kerkganger dient zich in de week voorafgaand aan de dienst via e-mail scriba@pknlieren.nl of telefoon 06 5519 2660 aan te melden bij de scriba.

  • Ook als we met reservering werken, moet in ieder geval worden genoteerd wie de kerkdienst bezoekt als deze persoon niet heeft gereserveerd en het maximum nog niet is bereikt.
  • Handsfree desinfectiemiddelen in hal, de consistorie en in het Trefpunt, verzoek aan iedereen om deze te gebruiken bij binnenkomst
  • De garderobe mag niet worden gebruikt (wordt opslag stoelen)
  • Het Kerknieuws wordt alleen digitaal verspreid via email. Arjan verzendt het kerknieuws in BCC aan de emailadressen die aan hem worden doorgegeven.
  • Geen welkom door ambtsdrager of predikant in de hal
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten, anderen anderhalve meter uit elkaar. (voor-, achter- en zijkanten), gerekend vanaf het midden van een stoel.
  • Er zijn GEEN kussentjes aanwezig, zelf kussentjes meenemen.
  • Vanaf de kansel de kerk vullen. Het is niet mogelijk om op de ‘eigen’ plek te zitten.
  • De coördinator wijst iedereen zijn of haar plaats, hiervan mag niet worden afgeweken