Taken rondom het werelddiaconaat en evangelisatie

Taken rondom het werelddiaconaat en evangelisatie

De diaconie (diakenen E&ZWO):

  • verstrekt informatie over ontwikkelingssamenwerking door het uitdelen van collectefolders,het schrijven van artikelen in Ons Kerkblad en/ of het Kerknieuws;
  • organiseert samen met de verantwoordelijke diakenen van de Nederlands Hervormde Kerk te Beekbergen op de zondag van het Werelddiakonaat een gezamenlijke themadienst; 
  • bereidt acties rondom de Veertigdagentijd voor en voert deze ook uit, zoals het organiseren van een sobere maaltijd; 
  • organiseert samen met de verantwoordelijke diaken van de Nederlands Hervormde Kerk te Beekbergen een themadienst rond de najaarszendingswerk in november;
  • organiseert schrijfacties,zoals Paasgroeten naar gevangenen;
  • verkoopt de zendingskalender; 
  • organiseert open dag tijdens de jaarlijkse stoomdagen in het eerste weekend van september